Lexicon

Algemeen: gebarentaal






Arbitrair gebaar






Iconisch gebaar






NGT (Nederlandse Gebarentaal)






NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren)
Corpus






Corpus (meervoud: corpora)






Annotatie






Glos






Transcriptie






ELAN






Tier






Lexicon
De mond






Gesproken component






Orale component
De twee handen






Dominante hand (of: sterke hand)






Voorkeurshand






Boei






Spreiding (van de zwakke hand)






Weak drop (twee-handige gebaren met één hand ui...
Fonologie






Parameter (basiselement)






Handvorm