Lexicon

Algemeen: gebarentaal


Iconisch gebaar


NGT (Nederlandse Gebarentaal)


NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren)


Arbitrair gebaar
Corpus


Corpus (meervoud: corpora)


Glos


Transcriptie


ELAN


Tier


Lexicon


Annotatie
De mond


Orale component


Gesproken component
De twee handen


Voorkeurshand


Boei


Spreiding (van de zwakke hand)


Weak drop (twee-handige gebaren met één hand ui...


Dominante hand (of: sterke hand)
Fonologie


Parameter (basiselement)


Handvorm